Valdas Kužulis

Gimimo data: 1970-05-16
Kunigystės šventimų data: 2002-10-10

Pareigos, tarnystės vieta