Valdas Girdžiušas

Gimimo data: 1971-01-06
Kunigystės šventimų data: 1997-02-08
El. paštas v.girdziusas@gmail.com

Pareigos, tarnystės vieta