Rimas Kalmatavičius

Gimimo data: 1983-04-30
Kunigystės šventimų data: 2009-02-07

Pareigos, tarnystės vieta