Petras Gucevičius

Gimimo data: 1984-08-29
Kunigystės šventimų data: 2011-05-14
Telefono nr. +447404801091
El. paštas gucevicius@katalikai.org.uk

Pareigos, tarnystės vieta