Mozė Mitkevičius

Gimimo data: 1979-07-26
Kunigystės šventimų data: 2012-04-28
Telefono nr. +370 602 25 405
El. paštas mozemi@gmail.com

Pareigos, tarnystės vieta