Marius Žitkauskas

Gimimo data: 1978-02-13
Kunigystės šventimų data: 2008-04-12
Telefono nr. +370 689 23 555
El. paštas mariuszitkauskas@gmail.com

Pareigos, tarnystės vieta