Marius Žitkauskas

Gimimo data: 1978-02-13
Kunigystės šventimų data: 2008-04-12
Telefono nr. +370 623 90 001
El. paštas vikaras@jp2.in

Pareigos, tarnystės vieta