Liudvikas Liutkevičius

Gimimo data: 1979-07-21
Kunigystės šventimų data: 2004-05-01

Pareigos, tarnystės vieta