Kęstutis Ralys

Gimimo data: 1965-09-03
Kunigystės šventimų data: 1989-09-08
Telefono nr. +370 686 55 256

Pareigos, tarnystės vieta