Kęstutis Masevičius

Gimimo data: 1976-07-26
Kunigystės šventimų data: 2000-10-07
Telefono nr. +370 685 60 237
El. paštas kestutis.masevicius@gmail.com

Pareigos, tarnystės vieta