Kęstutis Latoža

Gimimo data: 1963-12-01
Kunigystės šventimų data: 1992-04-04

Pareigos, tarnystės vieta