Kazimieras Kęstutis Gurklys

Gimimo data: 1959-08-13
Kunigystės šventimų data: 1988-05-29

Pareigos, tarnystės vieta