Jonas Matusevičius

Gimimo data: 1968-10-05
Kunigystės šventimų data: 1995-06-10
Telefono nr. +370 699 21 132
El. paštas parapijarudaminos@gmail.com

Pareigos, tarnystės vieta