Jonas Mačiulis

Gimimo data: 1971-07-24
Kunigystės šventimų data: 2002-01-05
Telefono nr. +370 672 08 031

Pareigos, tarnystės vieta