Jokūbas Marija Goštautas OP

Gimimo data: 1990-03-23
Kunigystės šventimų data: 2021-06-26

Pareigos, tarnystės vieta