Ernestas Maslianikas

Gimimo data: 1981-06-21
Kunigystės šventimų data: 2007-04-28
Telefono nr. +370 677 08 466

Pareigos, tarnystės vieta