Eigantas Rudokas

Gimimo data: 1964-11-02
Kunigystės šventimų data: 1990-05-27
El. paštas eigantas@yahoo.es

Pareigos, tarnystės vieta