Edvardas Rydzikas

Gimimo data: 1961-08-02
Kunigystės šventimų data: 1987-05-31
Telefono nr. +370 686 91 980

Pareigos, tarnystės vieta