Edgar Jan Šostak

Gimimo data: 1996-09-02
Kunigystės šventimų data: 2022-05-07
Telefono nr. +370 614 64 237

Pareigos, tarnystės vieta