Edgar Jan Šostak

Gimimo data: 1996-09-02
Kunigystės šventimų data: 2022-05-07

Pareigos, tarnystės vieta