Edgar Jan Šostak

Gimimo data: 1996-09-02
Kunigystės šventimų data:

Pareigos, tarnystės vieta