Dovydas Grigaliūnas

Gimimo data: 1977-01-31
Kunigystės šventimų data: 2013-04-20
Telefono nr. +370 680 80 078

Pareigos, tarnystės vieta