Domas Valančauskas

Gimimo data: 1943-10-21
Kunigystės šventimų data: 1973-04-17
Telefono nr. +370 380 54 272

Pareigos, tarnystės vieta