Darius Marcinkevičius

Gimimo data: 1983-06-25
Kunigystės šventimų data: 2009-02-07
Telefono nr. +370 650 766 66

Pareigos, tarnystės vieta