Bronius Krakevičius

Gimimo data: 1963-10-14
Kunigystės šventimų data: 1990-05-27

Pareigos, tarnystės vieta