Arūnas Mitkevičius

Gimimo data: 1963-08-04
Kunigystės šventimų data: 2000-10-07
Telefono nr. +370 687 82 416
El. paštas a_mitkevicius@hotmail.com

Pareigos, tarnystės vieta