Antanas Saulaitis SJ

Gimimo data: 1939-05-28
Kunigystės šventimų data: 1969-05-17
Telefono nr. +370 687 49 782
El. paštas saulaitis@hotmail.com

Pareigos, tarnystės vieta