Andrius Nenėnas OFM

Gimimo data: 1976-03-16
Kunigystės šventimų data: 2006-12-07
El. paštas nenenuks@yahoo.it

Pareigos, tarnystės vieta