Dievo Gailestingumo savaitė – iškart po šv. Velykų

Vilniuje kasmet su šv. Velykomis pradedama švęsti Dievo Gailestingumo savaitė, trunkanti iki Atvelykio – Dievo Gailestingumo sekmadienio (šiemet – balandžio 24 dienos).

Visą savaitę vilniečiai ir miesto svečiai ypač kviečiami atvykti į visą parą atvirą Dievo Gailestingumo šventovę (Dominikonų g. 12) ir pasimelsti prie stebuklingo Dievo Gailestingumo paveikslo.

Šv. Mišios Dievo Gailestingumo šventovėje tą savaitę kasdien aukojamos:
lietuvių kalba – 7.00, 10.00, 12.00, 13.30, 18.00 ir 20.00 val.;
lenkų kalba – 8.00 ir 16.00 val.

Internetu tiesioginė transliacija vyksta čia. Kiekvieną dieną Marijos radijas transliuos šv. Mišias 12.00 ir 18.00 val.

Dvyliktos valandos šv. Mišias kas dieną aukos vis kitas Lietuvos vyskupas. Tarp šv. Mišių bus meldžiamasi Rožinio, Gailestingumo vainikėlio malda, Valandų liturgija, vyks Švč. Sakramento adoracija, bus klausoma išpažinčių (detali programa). Vakarais nuo 22 val. iš šventovės tiesiogiai transliuos Marijos radijas, vyks Švč. Sakramento adoracija.

Balandžio 19 dieną (antradienį) į susitikimą kviečiamas jaunimas. Vyks šlovinimas, skambės jaunų žmonių liudijimai, šv. Mišios. Jaunimo vakaro pradžia – 18.30 val.

Balandžio 23 dienos (šeštadienio) vakarą krikščionys kviečiami į ekumeninę Šviesos kelio procesiją Vilniaus gatvėmis nuo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčios iki Dievo Gailestingumo šventovės. Procesija, primenanti apie visus jungiantį Dievo Gailestingumą, iš Aušros Vartų pajudės 21 val. Dalyviai kviečiami atsinešti žvakę, bendruomenių vėliavas.

Dievo Gailestingumo sekmadienį, balandžio 24 dieną, 12.30 val. šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, jas tiesiogiai transliuos LRT Plius ir Marijos radijas. 15.30 val. lenkų kalba šv. Mišias aukos Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.

Tradiciškai Gailestingumo savaitės metu į anglų ir prancūzų kalba aukojamų šv. Mišių bendrą maldą gali jungtis tikintieji iš kitų pasaulio šalių ir žemynų. Balandžio 24 d. (sekmadienį) 18.00 val. anglų kalba šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas (tiesioginė transliacija per EWTN Global Catholic Network kanalą). 22.00 val. šv. Mišias prancūzų kalba girdėti galės Radio Espérance klausytojai.

Gailestingumo sekmadienį 15.00 val. (Lietuvos laiku) Vilniaus akademinės sielovados centras ir Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos jaunimas kviečia viso pasaulio jaunimą kartu melstis Dievo Gailestingumo vainikėlį už taiką pasaulyje. Į maldą jaunimas jungsis internetu.

Dievo Gailestingumo sekmadienis per Atvelykį švęsti pradėtas 2000 metais, kai tam pakvietė popiežius šv. Jonas Paulius II, atsiliepdamas į Vilniuje gyvenusiai šv. Faustinai išsakytą Jėzaus norą pirmąjį sekmadienį po šv. Velykų švęsti Dievo Gailestingumo šventę – malonės metą kiekvienam, kad ir kokios sunkios būtų žmogaus nuodėmės ir klaidos. Dabar ši šventė švenčiama visame pasaulyje. Dievo Gailestingumo paveikslas, kuris pagal sesers Faustinos regėjimus buvo nutapytas dalyvaujant pačiai šventajai, yra Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje.

Tikintieji taip pat kviečiami aplankyti namelį, kuriame gyveno mistikė sesuo šv. Faustina Kovalska. Namelis, įsikūręs Vilniuje, Antakalnyje, V. Grybo g. 29a, Gailestingumo savaitę atidarytas kasdien nuo 10 val. iki 18 val. Savaitės renginiai namelyje skelbiami čia.

Dievo Gailestingumo šventovės durys atviros visą parą.

Detali Dievo Gailestingumo savaitės programa

www.gailestingumas.lt