Didžiadvasiškumas ir nuolankumas – pamatas dorybėms ugdyti

Vilniuje vykusioje Tarptautinėje knygų mugėje arkivyskupas Gintaras Grušas dalyvavo leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai” išleistos Alexandre Havard knygos „Sukurti dideliems dalykams: didžiadvasiškumo galia” pristatyme. Knygos pristatymas vyko vasario 21 d. Renginio vedėjas Virginijus Savukynas.

Arkivyskupas pristatyme kalbėjo, kad didžiadvasiškumas ir nuolankumas yra būtini, kad žmogus galėtų teisingai kurti savo gyvenimą. Jis taip pat kalbėjo apie netikrą kuklumą: „Jei Dievas Tau yra davęs talentų, tai pripažink juos ir kaip tik juos ugdyk. Tai nėra puikybė, tai yra pripažinimas, kad Dievas man yra davęs talentų, ir aš privalau juos ugdyti, kad galėčiau su jais tarnauti kitiems. Jeigu aš sakau: Dievas man davė tą talentą, bet aš nelabai moku rašyt, – tai reiškia, kad aš dėl baimės arba dėl dirbtino kuklumo atsisakau tos dovanos, kurią aš turiu.”

Naujausia A. Havardo knyga tęsia „Doroje lyderystėje” pradėtą lyderystės ir dorybingumo temą. Šį kartą gilinamasi į didžiadvasiškumo ir nuolankumo dorybes, kurias autorius vadina lyderystės šerdimi. Aptariama šių dorybių svarba asmenybei, patariama, kaip jas ugdyti, pateikiami konkretūs klausimai, kuriais autorius siūlo kiekvienam vadovautis mintyse apžvelgiant prabėgusią dieną.

Marijos Radijo įrašas

Alexandre Havard knyga „Sukurti dideliems dalykams: didžiadvasiškumo galia”