Diakonu įšventintas Valdemar Širvinski

Sausio 12 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje klierikas Valdemar Širvinski iš Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo rankų priėmė diakono šventimus. Šv. Mišias koncelebravo vyskupas Arūnas Poniškaitis, vyskupas Algirdas Jurevičius, seminarijos vadovybė, broliai kunigai, dalyvavo šventinamojo artimieji, draugai, seminarijos bendruomenė.

Diakonas Valdemar Širvinski yra iš Vilniaus Šv. Dvasios parapijos.

Malda lydėkime diakoną Valdemarą jo kunigystės kelyje!

Šventės nuotraukos