Diakono ir kunigystės šventimai Vilniaus arkivyskupijoje

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos nuotrauka

Džiugiai pranešame, kad 2020 m. gegužės 23 d., šeštadienį, 11 val. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas diakonui Valdemar Širvinski suteiks kunigystės šventimus, o klierikas Darius Graževič bus pašventintas diakonu.

Gegužės 24 d., sekmadienį, 12.00 val. seminarijoje naujai įšventintas kunigas Valdemar Širvinski aukos pirmąsias šv. Mišias.

Šventimuose ir primicijose dalyvaus tik seminarijos bendruomenė, bet abi šventes visiems bus galima stebėti tiesiogiai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos feisbuko paskyroje.

Kviečiame visą Vilniaus arkivyskupijos bendruomenę kartu melstis ir dalyvauti šiuose svarbiuose įvykiuose stebint jų transliacijas.

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos informacija