Choras „Adoramus“ skelbia liturginės muzikos kompozicijų konkursą

Vilniaus sakralinės muzikos choras „Adoramus“ skelbia Lietuvos liturginės muzikos kompozicijų konkursą. Matydami poreikį praplėsti lietuviškos muzikos, tinkamos atlikti liturgijoje, spektrą, konkurso rengėjai kviečia lietuvių kūrėjus iki 2020 m. rugsėjo 20 dienos kurti ir teikti konkursui savo kompozicijas, skirtas atlikti chorui a cappella lietuvių kalba

Kompozicijos pateikiamos pdf ir sib formatais, pridedamas audio formatas. Galimi kompozicijų variantai:

  • Mišių ciklas (Kyrie – apie 2 min; Gloria – apie 3 min; Sanctus – apie 2 min; Agnus Dei – apie 2 min.). Pasirinktinai gali būti kuriama ir Credo dalis;
  • Pradžios ir pabaigos giesmės (suma nuo 8 iki 12 min), tinka ir kupletinės formos;
  • Aukojimo ir Komunijos giesmės (suma nuo 8 iki 12 min.), tinka ir kupletinės formos;
  • Pradžios ir Komunijos giesmės (suma nuo 8 iki 12 min.), tinka ir kupletinės formos;
  • Pabaigos ir Aukojimo giesmės (suma nuo 8 iki 12 min.), tinka ir kupletinės formos;
  • Gali būti ir kitos ne dviejų o trijų ar keturių, 12 min.  sumos neviršijančių neordinarinių giesmių kombinacijos.

Ekspertų komisija įvertins ir atrinks dešimt geriausių kompozicijų, kurios bus atliktos finaliniame konkurso koncerte Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje 2020 metų gruodžio 20 dieną bei išleistos atskiru natų leidiniu ir kompaktine plokštele.

Laimėtojai apdovanojami piniginėmis premijomis:

  • I vieta – 1000 eurų;
  • II vieta – 600 eurų;
  • III vieta – 300 eurų.

Kompozicijas reikia pateikti iki 2020 metų rugsėjo 20 dienos adresu: adoramuschoras@gmail.com.

Daugiau informacijos KONKURSO NUOSTATUOSE.

Kilus klausimams prašome kreiptis el. paštu: adoramuschoras@gmail.com

Projektas finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis.
Projekto partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Panevėžio vyskupija, Telšių vyskupija, Lietuvos muzikų sąjunga, žurnalas „Muzikos barai“, Marijos radijas, choras „Sonantem“.