200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Kunigų seminarija

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
Kalvarijų g. 325, 08420 Vilnius
Raštinės/budėtojo tel. +370 5 270 1602
Dėstytojų/vadovybės tel. +370 5 279 6279
Faks. +370 5 271 2250
El. p. rastine@vks.lcn.lt

http://www.seminarija.lt/

 

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija yra diecezinė Vilniaus arkivyskupijos seminarija, įkurta ir kuruojama Vilniaus arkivyskupo. Joje mokosi ir rengiasi kunigystei trijų vyskupijų – Vilniaus, Kaišiadorių ir Panevėžio – klierikai.

Seminarija – ne tik aukštoji mokykla, bet ir tikėjimo bendruomenė, kurioje svarbios ne tik studijos, bet ir dienotvarkė, bendra ir asmeninė malda, sielovadinė veikla, susitikimai su dvasios tėvu, pokalbiai su vadovybe. Ugdymu siekiama subrandinti intelektualinėje, dvasinėje, žmogiškose ir pastoracinėse srityse. Būsimų kunigų ugdymas seminarijoje trunka septynerius metus.

 

Pirmieji metai – propedeutiniai, skirti krikščioniško gyvenimo ir bendruomeniškumo pagrindams įtvirtinti. Tolesni dveji metai – filosofijos studijos. Šiuo metu studijuojant brandinamas galutinis sprendimas dėl kunigystės. Teologijos studijos trunka ketverius metus. Pradėję teologijos studijas klierikai pradeda nešioti kunigiškus rūbus (sutaną, kunigiškus marškinius), regimai išreiškiančius jų apsisprendimą. Tinkamai pasirengusieji iškilmingai šventinami diakonais baigę seminarijos studijas. Baigusiems akademinę programą ir parapijoje atlikusiems diakono tarnystės praktiką suteikiami kunigystės šventimai.

 

Nuotraukų galerija

 

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt