• 2021 birželio 1

  Birželis – Švč. Jėzaus Širdies mėnuo

  Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Šį mėnesį, trečiąjį penktadienį po Sekminių (šiemet – birželio 11 d.), minima Švč. Jėzaus Širdies šventė, taip pat kasdien laikomos šiam tikslui skirtos vadinamosios birželinės pamaldos. Pamaldumas Švenčiausiajai Širdžiai – ypatinga pamaldumo Jėzui forma. Švenčiausiosios Širdies pamaldumas – tai pamaldumas garbingajai Jėzaus Kristaus Širdžiai, kuri atspindi ir primena […] Plačiau

 • 2021 gegužės 26

  Jėzuitų sielovados programa MAG+S kviečia jaunimą į vasaros programą

  MAG+S yra jėzuitų sielovados programa 18–35 m. amžiaus jauniems žmonėms. MAG+S programos koordinatoriui jėzuitui Lukui Ambraziejui žodis pavadinimas MAGIS (lot. – daugiau, labiau) atspindi ignaciškojo dvasingumo esmę – mokytis gyventi kuo pilnatviškesnį gyvenimą ir labiau atpažinti Dievo valią savo kasdienoje. „Tokios dvasios įkvėpta yra ši savaitė, kurios programoje dalyvauti jėzuitai kviečia šios amžiaus grupės jaunimą“, […] Plačiau

 • 2021 gegužės 21

  Informacija apie Lietuvos vyskupų konferencijos posėdį

  2021 m. gegužės 18–20 d. vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas. Posėdžio pradžioje LVK pirmininkas arkivysk. G. Grušas pasveikino ir pakvietė melstis už pastarosiomis dienomis įvairias sukaktis mininčius […] Plačiau

 • 2021 gegužės 14

  Devynių dienų malda į Šventąją Dvasią

  Nuo gegužės 14 d., penktadienio, kviečiame melstis Sekminių noveną. Kviečiame devynias dienas, kasdien iki Sekminių išvakarių, bažnyčiose ar namie melstis Šventajai Dvasiai: Sekminių himnas (giedamas arba kalbamas) DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, * spindulių dangaus mums teik,* žemės klystkelius nušviesk. Tėve vargstančių nuženk, * savo dovanas dalink, * mūsų dvasią atgaivink! Sielų Tu ramintojas, * svečias atlankytojas, […] Plačiau

 • 2021 balandžio 30

  Bažnytinio paveldo muziejus pristato multimedijų gidą

  Bažnytinio paveldo muziejus pristato multimedijų gidą ir kviečia virtualiai pažinti reikšmingiausias Vilniaus arkivyskupijos kilnojamojo ir nekilnojamojo paveldo vertybes. Gide pateikiama virš šimto temų ir eksponatų. Interaktyvios platformos garso įrašai, juos lydintys tekstai ir vaizdo medžiaga trijuose turuose atskleidžia daiktų sukūrimo ir atsiradimo kolekcijoje aplinkybes, atkreipia dėmesį į jų išskirtinius bruožus pagrindinėse muziejaus ekspozicijose. Informacija pateikiama […] Plačiau

 • 2021 balandžio 23

  Vilniaus arkikatedroje – kunigystės šventimai

  Džiugiai pranešame, kad 2021 m. balandžio 24 d., šeštadienį, 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas diakonui Dariui Graževič suteiks kunigystės šventimus. Kviečiame visą Vilniaus arkivyskupijos bendruomenę kartu melstis stebint šv. Mišių ir šventimų transliaciją Arkikatedros jutūbo paskyroje. Balandžio 25 d., sekmadienį, 10 val. lenkų kalba 12.00 val. lietuvių kalba Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. […] Plačiau

 • 2021 balandžio 11

  Arkivysk. G. Grušo homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį

  Brangūs broliai ir sesės Kristuje, šiandienos Evangelijoje mes randame apaštalus susirinkusius ir užsirakinusius kambaryje dėl žydų baimės. Jie buvo pilni baimės, nerimo, rūpesčių, nežinios. Jėzų ką tik nužudė ant kryžiaus, ir mokiniai turėjo numanyti, kas gali jų laukti netrukus. Mes esame šiandien panašūs į tuos mokinius. Esame pilni baimės ir nerimo, esame užsirakinę savo kambariuose […] Plačiau

 • Gailestingumo savaitė 2021 2021 balandžio 4

  Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje – balandžio 4–11 dienomis

  Balandžio 4–11 dienomis kviečiame švęsti Dievo Gailestingumo savaitę. Daugelis šios savaitės įvykių bus transliuojama internetu, per radiją ar televiziją, tad patirti Dievo Gailestingumo šventę galės ne tik vilniečiai. Savaitę vainikuos Dievo Gailestingumo sekmadienis, – balandžio 11 d. šv. Mišias 12 val. aukos Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Detali Dievo Gailestingumo savaitės programa skelbiama Dievo Gailestingumo šventovės tinklalapyje […] Plačiau

 • 2021 kovo 31

  Velykų stalo valgių palaiminimas

  Tekstas, patogesnis skaityti iš mobiliųjų įrenginių čia Vadovaujantis maldai uždega žvakę ant stalo. Tada jis žegnojasi ir taria: Vardan Dievo – Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Visi atsako: Amen. Vadovas: Kristus prisikėlė! Aleliuja! Visi: Iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja! Po to vienas iš dalyvaujančiųjų skaito Šventojo Rašto tekstą (Lk 24, 36-43) Iš šventosios Evangelijos pagal […] Plačiau

 • Užsklanda parodai 2021 kovo 30

  Virtuali paroda kardinolo V. Sladkevičiaus metams

  2021-ieji paskelbti kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. Ši atgimimo ir susivienijimo idėjas įkūnijanti, tikėjimu ir gerumu spinduliuojanti asmenybė visą gyvenimą išmintingai mokė lietuvių tautą „kantriai laukti ir augti“. Vincentas Sladkevičius buvo įšventintas į kunigus dar Antrojo pasaulinio karo metais – 1944 m. kovo 25 dieną. Tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis pradėjęs tarnystės Dievui kelią, jį tęsė visą savo […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt