Caritas Lietuvoje kviečia aukoti Nepalo gyventojams

Balandžio 25 d. Nepale įvykęs žemės drebėjimas palietė visą pasaulį. Žuvusiųjų skaičius pasiekė virš 7 tūkst., o sužeistųjų, pagalbos stokojančiųjų vietos gyventojų – daugiau nei 14 tūkst. Šis nukentėjusiųjų skaičius nuolat auga – nemaža dalis gyventojų paskelbti dingusiais ir su neblėstančia viltimi tikimasi, jog jie dar yra gyvi, po griuvėsiais. Caritas Lietuvoje kviečia visus kartu išgyventi šią gamtos stichijos negandą bendrystėje ir prisijungti prie paramos akcijos Nepalo žmonėms. Paramos akcija truks nuo birželio 3 d. iki rugsėjo 15 d.

„Esame kviečiami paremti nukentėjusius Nepalo žmones šiuo, jiems ypatingai sunkiu, didelės nelaimės metu. Mes, kaip viena šeima, turime ne tik maldoje lydėti tuos, kurie paliesti žemės drebėjimo neišgyveno, bet ir parodyti veiklų solidarumą ir globą tiems, kurie šiuo metu išgyvena nelaimę ir jiems trūksta pastogės, maisto ir vandens. Surinktos Lietuvos žmonių aukos nukentėjusiuosius pasieks per Europos Caritą“ – sakė laikinai einanti pareigas Lietuvos Carito generalinė direktorė Deimantė Bukeikaitė.

Pasak Nepalo Caritas direktoriaus – šiandien Nepalo žmonėms nedidelė auka iš tiesų yra reikšminga: už dešimt eurų Nepale galima nupirkti 30 kilogramų ryžių, kurių pakaks vienai šeimai išsimaitinti mėnesį. Už antra tiek galima parūpinti vandens ir palapinę.

Nepalo Caritas ir visas nacionalines Caritas bendrijas vienijanti organizacija „Caritas Internationalis“ jau teikia skubią pagalbą. Kaip ir kitais panašiais atvejais, šiuo metu sužeistiesiems svarbiausia yra skubi medicininė ar kitokia pagalba, pastogės netekusiems gyventojams – palapinės ir, žinoma, maistas bei vanduo. „Caritas Internationalis“ ir paskiros katalikiškos humanitarinės organizacijos siunčia būtinus apyvokos daiktus nukentėjusiems, taip pat skelbia rinkliavas būtent šiam tikslui. JAV ir Australijos Caritas organizacijos pranešė, kad jų žmonės ir savanoriai, vietiniai ar atvykę, jau darbuojasi Katmandu ir kitose nelaimės vietose. Italijos vyskupų konferencija informavo, jog skyrė tris milijonus eurų, kurie pasieks Nepalą per Šventojo Sosto nuncijų Indijai ir Nepalui.

 

Paremti Nepalo žmones kviečiame:

– tiesiogiai aukojant į Lietuvos Carito banko sąskaitą

AB bankas Swedbank A. S. LT117300010115125084

paskirtis – Nepalo žmonėms

– atnešant piniginę auką parapijos klebonui arba į parapijos Caritą