“Bitutėje” – ištikimybė Dievui ir drąsa daryti tai, kas brangiausia

Mielas bičiuli,

Pagaliau sulaukėme tikros šilumos! Pagaliau aplink viskas žydi, skleidžiasi, kvepia! Pagaliau galime bėgti į kiemą ir vakarus leisti su draugais lauke! O gal jau matei ir bičių, dūzgiančių ir besidžiaugiančių nektaro pilnais žiedais?!

 

<…> „Bitutė“ negalėjo praleisti ir visai Lietuvai labai svarbaus įvykio, kuris įvyks birželio 25 dieną, 14 val. Vilniaus Katedros aikštėje. Šią dieną mes visi galime būti nuostabaus istorinio įvykio liudininkais – lietuvis kankinys Teofilius Matulionis bus paskelbtas palaimintuoju! Kankiniu jis vadinamas todėl, kad net šešiolika metų buvo kankinamas kalėjimuose ir lageriuose dėl vertybių, kurioms liko ištikimas iki gyvenimo pabaigos. Teofilius Matulionis buvo kunigas, vėliau tapo vyskupu. Jis gyveno labai sudėtingu laiku, kai mūsų šalis buvo okupuota sovietų valdžios. Okupantai draudė kunigams švęsti šv. Mišias, vykdyti kokias nors veiklas savo bažnyčioje ar parapijoje, bažnyčias uždarinėjo, o visą jų turtą bandė atimti. Bet nemažai kunigų šitiems draudimams priešinosi. Tam priešinosi ir Teofilius. Kunigai slapčia mokė katekizmo suaugusiuosius ir vaikus, o religines apeigas atlikdavo namuose. Žinodamas, jog jo laukia griežta bausmė, Teofilius Matulionis vis tiek rūpinosi tikinčiaisiais Lietuvoje. Jis galėjo išvykti į užsienį ir ten saugiai gyventi, bet nepaliko savo žmonių Lietuvoje ir kartu su jais kentė baisią priespaudą. Jis kalėjo įvairiose vietose – Maskvoje, Leningrade, Solovkų salose prie Baltosios jūros, Petrapilyje ir kitur. Solovkų salose gyvenimo sąlygos buvo ypač sunkios, nes kaliniai per pelkes tiesė kelius. Žiema tose salose trunka šešis mėnesius. Kiekvieną dieną kaliniai tempdavo medžius iš pelkių ir ant pečių gabeno iš miško žemes. Jeigu nepadarydavo nustatytos normos, vakare negaudavo riekelės duonos. Kasdien reikėdavo nugrįsti 50 metrų kelio: prikirsti šakų, jas pakloti ir apiberti žemėmis, kurių miške labai sunku prikasti. Teofiliui teko ir iš vandens atplukdytus rąstus vilkti iš jūros į krantą ir tempti juos tris kilometrus. Bet net visi šie išbandymai Teofilio Matulionio neišgąsdino ir nepalaužė jo tikėjimo, jo troškimo daryti viską, kas įmanoma, kad padėtų kitiems ir išsaugotų tikėjimą ir laisvę Lietuvoje. Tad įsidėmėkite labai svarbią datą ir birželio 25 dieną 14 valandą atvykite su tėveliais į Vilniaus Katedros aikštę! Žurnale rasite ir įdomių užduočių, kurias atlikę dar daugiau sužinosite apie šį ypatingą žmogų.

Tad kviečiame jus, mieli vaikai ir tėveliai, įsigyti žurnalą „Bitutė“ ir smagiai bei turiningai praleisti savo laiką. Juo labiau kad su jumis susitikti ir jums padėti atrasti daug naujų dalykų labai nori ne tik Bitutė, bet ir Kaukvabalis Mokslinčius, Žiogas Olimpas, Skruzdėlytė Greitutė, Vabalas Elniaragis, Boružė Septyntaškė, kunigas Antanas Saulaitis, gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir kiti. Smagios jums vasaros pradžios!

Visas „Bitutės“ pristatymas