Bendruomenių atstovai mokėsi būti arkivyskupo Teofiliaus ambasadoriais

Balandžio 8 d. Vilniuje vyko seminaras „Kaip pristatyti bendruomenei arkivyskupą Teofilių“. Jame dalyvavę parapijų, rektoratų ir bendruomenių nariai išsiųsti labai svarbiai misijai – savo bendruomenėse profesionaliai skleisti žinią apie būsimą palaimintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį.

Per keturiasdešimt mokymuose dalyvavusių Vilniaus arkivyskupijos parapijų ir bendruomenių (maldos grupių, šeimų bendruomenių ir pan.) atstovų, sužinojo arkivyskupo Teofiliaus biografijos svarbiausius faktus, asmenybės bruožus, pamaldumą; išgirdo pagrindinę informaciją, kaip vyks beatifikacijos iškilmės Vilniuje, kaip atvykti ir dalyvauti; kokia naudinga Teofiliaus metų medžiaga egzistuoja ir kur ją gauti. Taip pat susipažino su konkrečiomis idėjomis, kaip pristatyti arkivyskupą Teofilių parapijoje ar bendruomenėje.

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Saulius Bužauskas detaliau supažindino su arkivyskupo Teofiliaus dvasingumu, o Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras mons. Algirdas Jurevičius – su arkivyskupo Teofiliaus beatifikacijos procesu. Seminaro dalyviams buvo parodytas režisieriaus D. Ramanausko 1999 m. sukurtas filmas „Palaimintas kankinys. Žvilgsnis į arkivyskupą Teofilių Matulionį“.

Garbingasis Teofilius bus paskelbtas palaimintuoju birželio 25 d. 14 val. Vilniuje, Katedros aikštėje. Lietuvos vyskupai 2017-uosius yra paskelbę Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais. Daugiau informacijos apie šią asmenybę – www.teofilius.lt.