Bažnytinio paveldo muziejus pristato multimedijų gidą

Bažnytinio paveldo muziejus pristato multimedijų gidą ir kviečia virtualiai pažinti reikšmingiausias Vilniaus arkivyskupijos kilnojamojo ir nekilnojamojo paveldo vertybes. Gide pateikiama virš šimto temų ir eksponatų. Interaktyvios platformos garso įrašai, juos lydintys tekstai ir vaizdo medžiaga trijuose turuose atskleidžia daiktų sukūrimo ir atsiradimo kolekcijoje aplinkybes, atkreipia dėmesį į jų išskirtinius bruožus pagrindinėse muziejaus ekspozicijose. Informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.

Lankytojus ir interneto vartotojus gidas supažindina su Šv. arkangelo Mykolo bernardinių bažnyčia ir vienuolynu. Šio įspūdingo Renesanso laikų ansamblio statybą ir puošybą rėmė Leonas Sapiega, vienas garsiausių XVI–XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų. Vienuolyne įsikūrė griežtą klauzūrą priėmusios seserys bernardinės. Bažnyčia tapo ne tik maldos namais, bet ir Sapiegų giminės mauzoliejumi. Nuo 2009 metų, ansamblyje įsikūrus muziejui, jame pristatomi Vilniaus katedros ir kitų Vilniaus arkivyskupijos šventovių lobynai. Multimedijų gidas leidžia iš arčiau pažinti paslaptingai atrastas monstrancijas ir relikvijorius, išraiškingus maldingumo tradicijos liudytojus ir auksakalystės šedevrus.

Apie integralią Vilniaus istorijos dalį – Vilniaus vienuolynus ir jų palikimą – pasakojama ture „Dangaus miestas“. Jame pateikiama septyniolikos Vilniaus vienuolijų istorija ir meno vertybės: nuo pirmųjų XIV a. įsikūrusių vienuolijų – pranciškonų ir dominikonų – iki XVIII a. vid. į sostinę atvykusių šaričių. Išgirsite apie vienuolijų įkūrėjus ir šventuosius, fundatorius ir paprastus vienuolius, prisidėjusius puošiant Vilnių. Kai kurių vienuolijų – bazilijonų, vizičių, regulinių atgailos kanauninkų ir kitų – paveldas menkiau išlikęs, iliustruojamas tik pavieniais objektais, o benediktinių, bernardinų, jėzuitų istoriją liudija dešimtys eksponatų, todėl gidas leidžia pažinti keletą iš jų.

Multimedijų gidas išryškina Vilniaus katedros, jos požemių ir varpinės unikalumą. Atskleidžiama šventovės, stovinčios vienoje seniausiai gyvenamų Vilniaus vietų, istorija, pastato kaita. Pristatomi požemių kriptose palaidoti Lietuvos valstybei ir Bažnyčiai nusipelnę asmenys. Nuo šiol kiekvienas gido naudotojas gali pažinti XIII a. siekiančius varpinės mūrus, šešiolika varpų, iš kurių didžiausias sveria 2595 kg., seniausią miesto laikrodį, į šv. Mišias kviečiančių varpų skambėjimo ypatumus.

Kviečiame išgirsti pasakojimus apie auksakalystės, tekstilės, dailės, skulptūros šedevrus, liudijančius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų, dvasininkų, valdovų, geradarių bei mecenatų per šimtmečius išlavintą meninį skonį, dosnumą ir laiko dvasią.

Multimedijų gidas Jūsų laukia: gidas.bpmuziejus.lt

Projekto rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba