Church of the Blessed Virgin Mary of the Scapular

Holy Mass:

I-V: 8.30 LT
VI: 10.00 LT
VII: 9.00 PL, 12.00 LT

Opened:

I-VII: 1 val. prieš šv. Mišias

Priest on duty:

I-VII: prieš ir po Mišių
Foto: Remigijus Juškėnas