Švč. M. Marijos bažnyčia

Šv. Mišios:

I-VI: pagal susitarimą
V: 17.00 PL (gavėnios metu)
VI: 10.00 PL (1 mėn. VI)
VII: 9.30 PL

Atidaryta:

VII: 9.00-11.00

Kunigas budi:

VII: 9.00-11.00

Coordinates of this location not found
Foto: Juste CC BY-SA 3.0, Nuoroda