Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia

Šv. Mišios:

I: 17.00 LT
II: 9.00 LT
III: 17.00 LT
IV: 9.00 LT
V: 15.00 LT
VI: 17.00 LT
VII: 10.00 LT

Atidaryta:

I-VII: 30 min. prieš šv. Mišias
Coordinates of this location not found
Foto: VietovesLt, CC BY 3.0, Nuoroda