Šv. Jono Bosko bažnyčia

Šv. Mišios:

I-V: 7.00 LT, 18.00 PL, 19.00 LT
VI: 10.00 LT, 18.00 PL, 19.00 LT
VII: 8.00 LT, 9.30 PL, 11.00 LT, 13.00 PL, 15.00 LT (vaikams), 19.00 LT

Atidaryta:

I-V: 6.45-7.30, 17.00-19.45;
VI: 9.30-11.15, 17.00-20.00;
VII: 7.20-16.00, 18.20-20.00

Kunigas budi:

I: 9.00-10.00, 17.00-17.45
II: 17.00-17.45
III: 9.00-10.00, 17.00-17.45
IV: 9.00-10.00, 17.00-17.45
V: 9.00-10.00, 17.00-17.45
VII: tarp šv. Mišių