Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Karkažiškėje

Šv. Mišios:

VII: 12.00 PL

Atidaryta:

VII: 11.00-13.30

Coordinates of this location not found