Šv. Apaštalo Pauliaus bažnyčia

Šv. Mišios:

II: 18.00 LT
III: 18.00 PL
IV: 18.00 LT
V: 18.00 PL
VI: pagal pageidavimą
VII: 10.00 PL, 12.00 LT, 14.00 RU

Atidaryta:

II-V: 17.00-19.00;
VII: 8.15-13.30

Kunigas budi:

I-VI: prieš ir po šv. Mišių
VII: 8.15-13.30

Coordinates of this location not found
Foto: Vilnietis CC BY-SA 3.0, Nuoroda