Baltarusijoje, Gardine – Nacionalinis eucharistinis kongresas

Gardino vyskupijoje gegužės 24–26 dienomis vyksta Baltarusijos nacionalinis eucharistinis kongresas, kurio šūkis „Eucharistija – Gailestingumo mokykla“. Drauge minimos dvidešimt penktosios Gardino vyskupijos įkūrimo metinės. Iš Vilniaus arkivyskupijos į Gardiną yra išvykęs vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.

Iškiliausias nacionalinio eucharistinio kongreso dalyvis – kardinolas Zenon Grocholewski, kurį Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė savo Ypatinguoju pasiuntiniu į Baltarusijos nacionalinį eucharistinį kongresą. Kard. Zenon Grocholewski, Katalikiškojo Ugdymo kongregacijos prefektas emeritas, yra vienas iš vyresniųjų Romos kurijos narių, daugiau kaip tris dešimtmečius vadovavęs kurijos dikasterijoms.

Jubiliejinis renginys baigsis Šv. Mišiomis, kurias aukos Šv. Tėvo pasiuntinys kard. Zenon Grocholewski, ir Eucharistine procesija Gardino gatvėmis.

Viso renginio programa baltarusių kalba.

Parengta naudojantis Vatikano radijo, www.grodnensis.bywww.catholic.by informacija.