Pagalba išlaikant bažnyčią karantino metu

Karantino metu (iki 2020 m. balandžio 27 d.) visoje Lietuvoje nevyksta viešos pamaldos. Tačiau ir šiuo sunkiu pandemijos laiku Bažnyčia atlieka svarbų vaidmenį suteikdama žmonėms pasitikėjimo ir vilties. Bažnyčiose nevykstant viešoms pamaldoms, vis tiek galime prisidėti aukomis, padedančiomis išlaikyti bažnyčias, jų veiklas ir tarnautojus, atlikdami mokėjimo pavedimą ar skirdami 1,2 proc. GPM.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie ir šiuo metu aukojate ir padedate parapijoms ir bažnyčioms gyvuoti.

Kaip padėti išlaikyti parapijas ir jose tarnaujančius kunigus?

Daugelis parapijų, rektoratų turi interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras, kuriose nurodytos ir banko sąskaitos. Norėdami padėti parapijai ar bažnyčiai skirdami pinigų jos būtiniausioms reikmėms, galime aukoti banko pavedimu mokėjimo paskirtyje nurodydami „Auka“. Vilniaus arkivyskupijos parapijų ir už rektoratus atsakingų vienuolijų rekvizitai bei banko sąskaitų numeriai pateikiami žemiau.

Kaip užsakyti šv. Mišias savo intencija?

Nuolat yra galimas ir šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai aukoja šv. Mišias net ir už uždarytų durų, yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiuosius ir melstis jų intencijomis. Dėl šv. Mišių užsakymo reikėtų kreiptis į parapijas ar bažnyčias.

Auką už Mišias karantino metu taip pat galima pervesti į parapijos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka už Mišias“.

Auka parapijai ir šv. Mišių užsakymas leidžia kunigams pajusti tikinčiųjų palaikymą ir padeda šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su Viešpačiu ir su palaikančiais tikinčiaisiais.

Primename, kad visuomet išlieka galimybė jums rūpimu klausimu pasikalbėti su kunigu telefonu ar susisiekti el. paštu. Bažnyčios atviros asmeninei maldai (atidarymo laiką pasitikslinti reikėtų savo parapijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ar telefonu).

Parapijų ir rektoratų juridinių asmenų duomenys skelbiami šiame puslapyje.