Atvirų durų diena Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija 2019 m. gegužės 11 d. kviečia į Atvirų durų dieną.

Atvirų durų diena skirta ne tik mąstantiems apie kunigystės kelią ar ketinantiems stoti į seminariją, bet visiems norintiems daugiau sužinoti apie kunigo pašaukimą ir pasirengimą kunigystei, būsimųjų kunigų gyvenimą, studijas, kasdienybę, apžiūrėti seminarijos patalpas bei susipažinti su jos istorija.

Atvirų durų dienos programa prasidės 11.00 val. šv. Mišiomis, kurias aukos seminarijoje dirbantys kunigai. Po jų svečiai turės progą apžiūrėti seminariją – ekskursiją po ją ves klierikai, kurie taip pat papasakos apie pasirengimo kunigystei ypatumus, atsakys į svečių klausimus.

Po ekskursijos mąstantieji apie kunigystės kelią galės susitikti su seminarijos vadovybe ir bus detaliau supažindinti su stojimo į seminariją sąlygomis ir reikalavimais.

Daugiau informacijos: www.seminarija.lt