Atnaujinti santykio su Marija – į Mariologinį kongresą Trakuose

2017 m. gruodžio 8–10 dienomis Trakuose laukiami visi Lietuvos žmonės, kuriems Švč. Mergelė Marija yra brangi. Švenčiant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metus, čia vyks Mariologinis kongresas.

Penktadienis skirtas jaunimui. Šeštadienį – pagrindinę kongreso dieną – paskaitas ir pranešimus skaitys mokslininkai ir dvasininkai, įvairių sričių specialistai, Marijos mylėtojai. Vyks ekskursija, diskusijos, meninė programa. Sekmadienį rinksis Trakų parapija švęsti bendruomenės dienos. Kongreso renginiai nemokami, išankstinė registracija nereikalinga.

„Keliaukime visi į Trakus pas Dievo Motiną, Lietuvos Globėją, atnaujinti savo santykio su ja, Švenčiausioji Mergelė Marija yra kiekvieno iš mūsų motina. Glaustis prie jos, vis geriau ją pažinti – tokią galimybę turės tie, kurie atvyks į Mariologinį kongresą Trakuose,“ – kviečia renginio globėjas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Gruodžio 8 d., penktadienio, vakaras skirtas jaunimui. 16 val. Trakų Bazilikoje vyks katechezė, bus einamas Šviesos Rožinis Trakų mieste. 18.15 val. šv Mišias už jaunimą aukos vysk. Arūnas Poniškaitis. Po šv. Mišių vyks linksmavakaris Trakų kultūros rūmuose. Jaunimui, kuris nori vykti nemokamu organizuotu transportu iš Vilniaus ir atgal būtina išankstinė registracija iki gruodžio 5 d.

Pagrindinę dieną, gruodžio 9 d., šeštadienį, kongresas prasidės 10 val. Trakų Bazilikoje šv. Mišiomis, kurias aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. „Trakų Galvės“ salėje (Karaimų g. 2) 11.15 val. susirinkusieji klausys pranešimų apie Mariją kaip Kristaus mokinę, apie Mariją ir dogmas, šv. Jono Pauliaus II pagarbą Marijai. Pranešimus skaitys doc. dr. Vytautas Ališauskas, kun. dr. Arnoldas Valkauskas, svečiai iš Lenkijos – prof. habil. dr. Stanislaw Celestyn Napiórkowski OFM Conv ir dr. Monika Waluś. Pranešimų metu savanoriai prižiūrės dalyvaujančių tėvų vaikus.

Šeštadienio popietę, 15 val., dalyviai galės pasirinkti teminį užsiėmimą. Kun. Algis Vaickūnas kalbės apie tai, ką reiškia kreipiniai Švč. M. Marijos litanijoje. Diakonas dr. Benas Ulevičius pasakos apie Mariją ir Šventąjį Raštą. Dailėtyrininkė Sandra Stonytė apžvelgs Švč. M. Marijos ikonografiją. Bus kalbama apie Marijos giesmes grigališkajame chorale (Živilė ir Giedrius Tamaševičiai). Norintieji galės aplankyti Trakų Baziliką, kur dr. Lina Leparskienė ves paskaitą-ekskursiją apie Trakų Madonos kultą kaip atminties kultūros reiškinį.

16 val. visi vėl laukiami „Trakų Galvės“ salėje, kur vyks forumas. Jame dalyvaus arkivysk Gintaras Grušas, dr. Vytautas Ališauskas, prof. Stanislaw Celestyn Napiórkowski OFM Conv. Diskusiją ves dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė.

17 val. „Trakų Galvės“ salėje bus rodoma monodrama „Tikiu visa apimančia tavo meile“ pagal Aldyth Morris pjesę „Damien“. Režisierius – Arvydas Lebeliūnas, vaidina aktorius Henrikas Savickis, kompozitorius – Vidmantas Bartulis.

Gruodžio 10 d. sekmadienį Bazilikoje 9 val. Marijos valandos, 9.45 val. katechezė ir 10 val. šv. Mišios lenkų kalba, kurias aukos svečias kunigas iš Lenkijos. 11 val. numatoma Rožinio malda. 11.40 val. vyks katechezė, o 12 val. šv. Mišios. 13 val. visi laukiami koncerte „Giesmės Švč. Mergelei Marijai“, kuriame giedos Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos choras ir Vilniaus Arkikatedros bazilikos jaunimo choras.

Renginį organizuoja Trakų Švč. Mergelės Apsilankymo parapija ir Vilniaus arkivyskupija.

Daugiau informacijos ir renginio programa – www.trakubaznycia.lt