Arkivyskupo G. Grušo velykinis sveikinimas

Brangieji,

kokią žinią skelbia Velykų varpai? Jie skelbia Kristaus pergalę. Kristus kaip grūdas krito į žemę, kad Jo mirtis mums dovanotų gyvenimą.

Todėl Velykų žinia yra skirta budinčiam prie mirštančiojo lovos,

Velykų žinia – ką tik išgirdusiam baisią diagnozę

ar tam, kuris prarado gyvenimo skonį,

ji skamba ir išnaudojimo skandalų sukrėstai Bažnyčiai.

Velykų žinia skelbiama kiekvienam iš mūsų:

yra mirtis, bet nėra pabaigos. Meilė atneša pergalę.

Ir ta Meilė turi vardą – Jėzus Kristus. Visa kita yra svarbu, bet laikina.

Todėl linkiu, kad Velykos į kiekvienus namus atneštų bent šiek tiek amžinybės šviesos. Šviesos, kuri padėtų pamatyti, kad sunkumai vieną dieną praeis; kad nuovargis vieną dieną liausis; kad didžiosios aktualijos nueis užmarštin, tačiau net mažiausias mūsų meilės gestas nebus pamirštas Dangaus Karalystėje.

Tegul tai padeda suprasti kasdienybės prasmę: mūsų paprasti darbai, mūsų kasdienės pastangos, mūsų profesinis pašaukimas, kartais net mūsų ligos, vienatvė ir skausmas – visa tai tam, kad augtume meilėje Dievui ir artimui. Nes vien tai, kas pasėta iš meilės, atėjus laikui duos tikrų vaisių.

Linkiu džiaugsmingų ir meilės kupinų šv. Velykų!

+ Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas
2019 m. šv. Velykos