Arkivyskupo G. Grušo užuojauta

Arkivyskupas Gintaras Grušas užjaučia nuo koronaviruso mirusios ukmergiškės artimuosius ir kviečia visus tikinčiuosius melstis:

„Užjaučiu nuo koronaviruso mirusios ukmergiškės artimuosius jų netektyje. Meldžiu mirusiajai amžinojo atilsio.

Junkimės toliau visi maldoje – už mirusiąją ir artimuosius, už sergančius ir visus, kurie dirba, kad netekčių būtų kuo mažiau.

Maldoje išlaikykime ramybę ir vienybę šio meto išbandymuose, ugdykime pasitikėjimą Dievo Apvaizda ir Jo gailestingumu.

Dieve, laimink Lietuvą ir būk mums gailestingas.“