Arkivysk. G. Grušas: Skelbti Gerąją Naujieną naudojant naujausias technologijas

Gegužės 3–5 d. Vatikane vyko Šventojo Sosto Komunikacijos sekretoriato plenarinis posėdis. Komunikacijos sekretoriatas – tai 2015 m. birželį popiežiaus Pranciškaus įkurta nauja Šventojo Sosto dikasterija, sujungianti į viena devynias anksčiau savarankiškai veikusiais Šventajam Sostui pavaldžias komunikacijos ir leidybos institucijas: Popiežiškąją visuomenės komunikavimo priemonių tarybą, Šventojo Sosto Spaudos salę, Vatikano interneto tarnybą, Vatikano radiją, Vatikano televizijos centrą, dienraštį „L‘Osservatore Romano“, spaustuvę, leidyklą ir fotografijos tarnybą. Pernai popiežius paskyrė Komunikacijos sekretoriato narius, atstovaujančius Bažnyčiai visame pasaulyje. Tarp jų yra ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Su juo kalbamės vos pasibaigus Komunikacijos sekretoriato plenariniam posėdžiui.

Arkivysk. Gintaras Grušas: Tai buvo visos šios dikasterijos pirmas susirinkimas, dėl to mums viskas nauja. Tie vadovai, kurie jau porą metų veda šitą reformos procesą pirmiausia mums visiems, susirinkusiems iš viso pasaulio, pristatė kas vyksta, kas numatyta ir kas iki šiol padaryta. Bandoma ne tik sujungti devynias atskiras institucijas į vieną, bet sukurti naują būdą komunikacijos, kuri atitiktų tiek šiandienos technologinius reikalavimus, tiek pasaulio poreikius. Popiežius labai pabrėžė, kad jiems yra patikėta Vatikano žinių komunikavimo misija, kuri apima žinias ne tik apie popiežių ir Vatikaną, bet ir apie Bažnyčią visame pasaulyje ir apie patį pasaulį iš Bažnyčios perspektyvos. Misija yra plati, užduotis didelė. Posėdžiavome tris dienas. Kulminacija buvo per patį vidurį – susitikimas su Šventuoju Tėvu ir jo paraginimas. Labai jautėsi, kad reformos kryptį nurodė pats Šventasis Tėvas – sukurti struktūras, žinios pristatymo būdą, neatleidžiant dabar joje dirbančių žmonių ir tuo pačiu naudojant pačią naujausią techniką. Nebūtinai išleisti mažiau pinigų, bet kad pinigai, kurie yra naudojami, būtų naudojami kuo efektyviau.

Antroji reformos dalis, į kurią einama – kontaktai su visomis Bažnyčiomis, taip pat ir su Lietuvos. Žiūrėti kaip Vatikano komunikacijos departamentas gali padėti vietinėms Bažnyčioms. Pabrėžta, kad yra labai platus spektras – nuo tų kraštų, kurie gali naudoti pačias naujausias technologijas iki Afrikos ir kai kurių Azijos šalių, kurios sunkiai pasiekiamos naujomis technologijomis. Tai duoda viltį, kad ta žinia pasieks visomis multimedijų  –  televizijos, radijo, nuotraukų – formomis, kad ją galės naudoti ir vietinė Bažnyčia. Pabrėžta, kad vienas dikasterijos tikslų yra kuo tampresnis bendradarbiavimas ir tuo pačiu žvilgsnis į ateitį. Aš manau, kad Vatikanas dabar turi galimybę peršokti į naują etapą. Vatikano dikasterijos ir taip pat komunikavimo tarnybos naudojo palyginti seną techniką. Jie dabar žiūri kaip sukurti sistemą, kuri su naujausia technologija tą žinią, Gerąją naujieną, padėtų skleisti visame pasaulyje.

Vatikano radijo informacija