Apie 20 tūkstančių gailestingumo darbų — iš Gailestingumo namelio Katedros aikštėje

Gruodžio mėnesį Šv. Kalėdų laukiantys vilniečiai dovanas dovanojo ne tik artimiesiems, bet ir nepažįstamiems. Tokią progą jiems suteikė Vilniaus kalėdiniame miestelyje įsikūręs Gailestingumo namelis. Greta mugės prekybininkų Vilniaus arkivyskupija atvėrė Gailestingumo namelį, kuriame savanoriai kvietė atlikti konkretų Gailestingumo darbą, vaišino arbata, kalbėjosi su praeiviais apie Gailestingumo jubiliejų ir Vilnių kaip Gailestingumo miestą.

Gailestingumo namelyje daugiau negu 200 valandų budėjo įvairių arkivyskupijos bendruomenių savanoriai. Iš pintinės ištraukta daugiau nei 20 tūkst. paraginimų atlikti konkretų gailestingumo darbą – paguosti nuliūdusį draugą, pakviesti vienišą kaimyną prie šeimos Kūčių stalo, įskaityti Aklųjų bibliotekai knygą ir pan. Išgerta daugiau nei aštuoni tūkstančiai puodelių arbatos. Arkivyskupijos Caritui namelio svečiai paaukojo 2716 eurų, palikdami auką už Carito žvakelę ar arbatą.

Gailestingumo namelis, įsikūręs prie pat pagrindinės Vilniaus miesto Kalėdų eglės, kvietė žmones stabtelėti prieškalėdinėje skuboje ir patirti tikrąsias Kalėdas – savęs dovanojimo kitam šventę. Pro namelį nepraėję vilniečiai ir miesto svečiai išgirdo popiežiaus Pranciškaus šiems metams paskelbtą žinią – būti gailestingiems kaip Tėvas.

„Kiek atiduodi—tiek tavęs ir lieka,“– sakė poetas. Ką patyrė Gailestingumo namelyje budėję savanoriai? — Gėriau arbatą su žmogumi iš po tilto ir klausiausi jo gyvenimo lūžių. Parodžiau savo vaikams savanoriavimo pavyzdį. Skleidžiau žinią, kad Dievui svarbus kiekvienas praeivis. Atradau, kad lietuviai atviri kitų sunkumams ir nori padėti. Ryžausi įveikti baimę ir tapti kraujo donoru. Dalinau arbatą su saldainiais, o po šilto bendravimo su žmonėmis jaučiausi laimingiausia visoje žemėje. Prisiminiau, jog pirmiausia man pačiai Dievas yra gailestingas. Susipažinau su netikėtai prisijungusiais savanoriais. Tapau žmonių pasižadėjimo atlikti gailestingumo darbą liudininku. Pristačiau vilniečiams savo parapiją. Pamaitinau du išalkusius vyrus. Drąsinau praeivius ryžtis konkrečiam gailestingumo darbui ir nustebau, kad daugelis reagavo palankiai.

Gailestingumo namelyje budėjo:

Vilniaus Piligrimų centras, Šv. Kryžiaus namai ir Vargdienių seserų kongregacija, Bažnytinio paveldo muziejaus darbuotojai, Akademinės sielovados nariai, VA Šeimos centras, Joanitų šeimų maldos grupė, VA Katechetikos centras – tikybos mokytojai su mokiniais, Žvėryno Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos savanoriai ir Caritas, Galilėjiečiai, „Bitutės“ redakcija, „Bernardinai.lt“ redakcija, Gyvojo vandens bendruomenė, Gailestingojo Jėzaus seserys, ateitininkai, Šv. Jono Bosko parapija, Visų Šventųjų šeimos paramos centras, Veiklių žmonių bendrijos maldos grupė, kun. A. Toliatas ir policijos atstovai, Vilniaus Arkikatedros bendruomenė, Versmės gimnazija, fokoliarai, „Magnificat“ redakcija, Šv. Onos parapija, Vilniaus Radvilų gimnazijos moksleiviai ir kiti.

Dėkojame visiems prisidėjusiems!